Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Veľkej Británie

The City Emulator Consortium, Veľká Británia, hľadá projektových partnerov na spoluprácu v nasledovných oblastiach:

  • VR / AR and immersive technologies

  • Culture and heritage

  • Visitor economy / tourism

  • Creative industries

V prípade záujmu kontaktujte priamo kontakty v partnerskom formulári alebo príslušné NCP.

7.9.2021, elz