Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Veľkej Británie

Ponuka na spoluprácu od spoločnosti Stryker Design Limited v rámci témy Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita.

Anglická spoločnosť Stryker Design Limited v ponuke na spoluprácu predstavuje svoju ideálnu pozíciu projektového partnera a expertízu, ktorou by veľmi pozitívne prispeli k dosiahnutiu výsledkov projektu vďaka svojej modulárnej konštrukcii mimoriadne účinných vozidiel.

Jedným z očakávaných výstupov projektu by mal byť podľa špecifikácie výzvy „efektívny návrh, hodnotenie a nasadenie inovatívnych nízkonákladových, ale modernizovateľných riešení elektrických vozidiel (dvojkolesových vozidiel s pohonom, ľahkých automobilov alebo mikrobusov) pre podporu čistej mestskej dopravy“.

Ponuku na spoluprácu nájdete vo formulári.

22.12.2022, mit