Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Portugalska

Portugalský inštitút EVOA – Tagus Estuary Birdwatching and Conservation Area hľadá partnerské regióny a organizácie na spoluprácu pri príprave spoločných projektov pre nasledovné témy misií:

 • HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-01: European Blue Parks – Protection and restoration solutions for degraded coastal and marine habitats
 • HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-04: Prevent and eliminate litter, plastics and microplastics: Innovative solutions for waste-free European rivers
 • HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-08: Student and school activities for the promotion of education on ‘blue’ sustainability and the protection of marine and freshwater ecosystems
 • HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-09: Towards a European e-DNA library of marine and freshwater species

 • HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-02: Unlocking of financial resources for investments into climate resilience
 • HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-03: Best practices on and piloting insurance solutions for climate adaptation in EU regions and communities
 • HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-04: Transformation of regional economic systems for climate resilience and sustainability
 • HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-05: Boost the sponge function of landscape as a way to improve climate-resilience to water management challenges
 • HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-06: Testing and demonstrating transformative solutions on climate resilience, mainstreaming nature based solutions in the systemic transformation

 • HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-03: Soil biodiversity and its contribution to ecosystem services
 • HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-04: Remediation strategies, methods and financial models for decontamination and reuse of land in urban and rural areas
 • HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-05: Monitoring, reporting and verification of soil carbon and greenhouse gases balance

Prírodná rezervácia ústia rieky Tag (EVOA – Oblasť pozorovania a ochrany vtáctva ústia rieky Tag), ktorá sa nachádza v srdci najvýznamnejšej mokrade Portugalska spravuje poľnohospodárska spoločnosť Companhia das Lezírias, umožňuje návštevníkom spoznať a vychutnať si jedinečné prírodné dedičstvo, ktoré sa nachádza medzi riekou Lezíra a ústím rieky Tag. Do EVOA patria tri sladkovodné mokrade s celkovou rozlohou 70 ha. Tieto lagúny predstavujú dôležitý biotop pre vtáctvo, ktoré využívajú ako útočiská alebo hniezdiská. Pobrežné lagúny by mohli plniť úlohu živého laboratória, ktoré umožňuje výskum migrácie vtákov, kvality vody a pôdy, alebo vplyv výskytu mikroplastov na klimatické zmeny.

Viac informácií o ponuke na spoluprácu nájdete v priloženom formulári.

V prípade záujmu o spoluprácu prosím kontaktujte príslušný Národný kontaktný bod.

19.5.2022, mit