Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Maďarska CBE JU

Circular Bio-based Europe Joint Undertaking

Expess Innovation Agency Zrt. – XIA, maďarská nezisková, štátna, súkromná Agentúra so skúsenosťami a participáciou na niekoľkých projektoch v rámci programu Horizont Európa prejavila záujem stať sa súčasťou konzorcia v rámci témy HORIZON-JU-CBE-2022-S-01 – Developing and validating monitoring systems of environmental sustainability and circularity: collection of best practices and benchmarks s uzávierkou 22. septembra 2022.

Viac informácii: Vyjadrenie záujmu

V prípade otázok využite kontakt v prílohe alebo kontaktujte Nataša Hurtová, NCP

Zdroj: NCP Network, 8.8.2022, nakh