Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Maďarska

Prestížna maďarská univerzita Budapest University of Technology and Economics hľadá partnerov na spoluprácu do výzvy do témy klastra 5: HORIZON-CL5-2023-D6-01-02: Generation of scenarios for development, training, virtual testing and validation of CCAM systems.

Upozorňujeme, že na budapeštiansku technickú a ekonomickú univerzitu sa nevzťahujú obmedzenia financovania v rámci programu Horizont Európa a Erasmus+, takže je plne oprávnená stať sa prijímateľom pomoci v rámci projektov programu Horizont Európa.

Zoznam dotknutých univerzít.

Viac o ponuke nájdete vo formulári. V prípade záujmu kontaktujte priamo inštitúciu.

24.2.2023, mit