Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Maďarska

Do pozornosti dávame ponuku z Maďarska do výzvy klastra 5: HORIZON-CL5-2023-D5-01-03: Frugal zero-emission vehicles concepts for the urban passenger challenge (2ZERO Partnership).

V prípade záujmu kontaktujte priamo: Áron Ecsenyi +36306275596

Viac informácií o ponuke nájdete vo partnerskom profile – formulári.

mit, 22.2.2023