Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Izraela

Mesto Eilat ponúka svoje skúsenosti z realizáciou projektov a zároveň hľadá príležitosť zapojiť sa do konzorcia v rámci niektorej z vybraných tém:

HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-17 Policy mixes, governance (including financing) and decision-making tools

HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-01 Reaching the Farm to Fork target

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-05 Integrated and sustainable freshwater bioeconomy

HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-01 Circular Cities and Regions Initiative (CCRI)’s

HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-03 Innovative solutions to over-packaging and single-use plastics

HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-03 Preventing and managing diffuse pollution in urban water runoff

HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-04 Achieving zero polluted seas and ocean

HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-04 Socio-economic empowerment of the users of the sea

HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-06 Inside and outside: educational innovation with nature-based solutions

Viac informácií k ponuke a kontakty nájdete v prezentácii  EILAT – oblasť záujmu

Atarim, Tel Aviv municipality’s Coastal area management arm a jej lighthouse research center hľadá možnosť zapojiť sa v niektorej z výziev z oblasti biodiverzity a modrého hospodárstva:

HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-01: Observing and mapping biodiversity and ecosystems, with particular focus on coastal and marine ecosystems.

HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-03: Understanding and valuing coastal and marine biodiversity and ecosystems services.

HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-04: Assess and predict integrated impacts of cumulative direct and indirect stressors on coastal and marine biodiversity, ecosystems and their services.

HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-10: Demonstration of measures and management for coastal and marine ecosystems restoration and resilience in simplified socio-ecological.

HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-02: European Partnership for a climate neutral, sustainable and productive Blue Economy.

HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01-07: Marine microbiome for a healthy ocean and a sustainable blue bioeconomy.

HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-04: Socio-economic empowerment of the users of the sea.

HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-03 :Integration of marine ecosystem service valuation, conservation and restoration in socio-economic models.

Viac informácií k ponuke a kontakty nájdete v prezentáciách

ATARIM – Blue Economy a ATARIM – Biodiversity