Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Írska

Dr. M. Tong z Technickej univerzity z Galway (School of Engineering of the University of Galway) má záujem zapojiť sa do výziev klastra 4 a 5 programu Horizont Európa. Ponúka svoje skúsenosti aj z FP6 a FP7.

Partnerský formulár

V prípade záujmu, kontaktujte priamo Dr. Tonga.