Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Holandska

Výskumný tím z Univerzity TWENTE v Holandsku hľadá partnerov alebo konzorcium, ktoré pripravuje projektový návrh v rámci témy výziev Klastra 5 a Misie Adaptácia na zmenu klímy:

Univerzita už dlhodobo spolupracuje s poprednými partnermi z východného regiónu Holandska, ktorí sú signatármi charty misie (Charter for the Mission on Climate Adaptation).

Univerzita má rozsiahle skúsenosti a vynikajúce výsledky v oblasti vykonávania transdisciplinárnych projektov vrátane Horizontu a iných rámcových projektov EÚ, vedenie konzorcií a pracovných balíkov. Univerzita kombinuje širokú škálu odborných znalostí pre rozvoj adaptácie na zmenu klímy a riešení zo svojich piatich fakúlt. Konkrétne s ohľadom na vyššie uvedené témy.

Viac informácii k ponuke Univerzity TWENTE nájdete v priloženom formulári.

Ponuka spolupráce v rámci tém misie – formulár

22.12.2022, mit