Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Gruzínska

Skupina výskumníkov z Gruzínskej technickej univerzity hľadá partnerské organizácie na spoluprácu, ktoré by sa spoločne zapojili do prípravy projektového návrhu do tém výzvy v rámci Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita:

CO2ZEOCEM je vedecko-výskumný tím zložený z odborníkov na cement, betón a zeolitové chemické technológie z Gruzínskej technickej univerzity, ktorý sa už 10 rokov zaoberá výskumom a skúmaním možností zachytávania a využívania CO2 (CCU) z rôznych plynov.

V roku 2021 univerzitný tím, ako startup ZCU Partnership predstavil na medzinárodnej súťaži Global Cement and Concrete Association (GCCA) svoj pilotný projekt zachytávania a udržateľného využívania CO2, ktorý uspel a dostal sa medzi 19 finalistov súťaže „2021 Innovandi Open Challenge“.

V súčasnosti na zachytávanie CO2 zo spaľovania, emisií CO2 z atmosféry, elimináciu alebo minimalizáciu uhlíkovej stopy s cieľom využiť CO2 ako užitočný produkt s pridanou hodnotou (napr. cement, betón, hnojivá) rozvíjajú myšlienku využitia zeolitického tufu s obsahom klinoftilolitu.

V prípade záujmu o spoluprácu prosím kontaktujte priamo Gruzínske NCP: Elena Cherkezia (cherkezia@rustaveli.org.ge)

mit, 29.5.2023