Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Českej republiky

Institute of Technology and Business v rámci Vysokej školy technickej a ekonomickej v Českých Budějoviciach by mal záujem spolupracovať so slovenskými inštitúciami na vedecko-vyskumných aktivitách v oblasti priemyselného (bio) inžinierstva a na projektoch programu Horizont Európa.

Viac informácií o inštitúte a ich činnostiach nájdete v prezentácii.

29.9.2022, mit