Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Belgicka

Ghent University hľadá partnerov na spoluprácu pre nasledujúcu tému v rámci EÚ partnerstva Innovative Health Initiative:

HORIZON-JU-IHI-2023-04-01-two-stage – Expanding translational knowledge in minipigs: a path to reduce and replace non-human primates in non-clinical safety assessment

Ponúkaná expertíza: pharmacology, toxicology, pig models, mass spectrometry, small molecules, biomarkers, ADME, PK, PD, PK/PD, popPK, modelling, safety, GLP

V prípade záujmu sa obráťte priamo na kontakt uvedený v ponuke.