Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Albánska

Ponúkame formulár s ponukou na partnerstvo do Horizontu Európa z University of Tirana, z Fakulty cudzích jazykov.

Partner ponúka odbornosť na témy:

• Ochrana ohrozených jazykov v Európe,

• Podmienky pre úspešný rozvoj zručností prispôsobených potrebám,

• Úloha vnímania, tvoreného tradíciami, hodnotami a presvedčeniami, pri formovaní európskej spoločnosti a politiky v 21. storočí.

V prípade záujmu kontaktujte osobu uvedenú v ponuky.

V prípade otázok k programu príslušný národný kontaktný bod.