Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka partnerstva – IMI2 – výzva 23 – téma 6

V prílohe nájdete súhrnné informácie o skupine 3 subjektov so sídlom v Portugalsku, ktoré majú záujem zúčastniť sa témy “Behavioural Model of Factors Affecting Patient Adherence.”  (Call 23 Topic 6).

Do tejto skupiny patrí technologická spoločnosť, klinické
akademické centrum ako výskumná inštitúcia a nemocnica ako poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti.

 Kontakt: Andreiu Moreiru Jesus, finančná manažérka v spoločnosti Glintt: andreia.jesus@glintt.com.

Ponuka partnerstva z Portugalska