Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka na partnerstvo z Dublin City University

Ponúkame vyhľadávací formulár partnera od profesora Maury McAdamovej, z Dublinskej univerzity.
Prof. McAdam má významné skúsenosti v oblasti rodového výskumu, ktorý prispel k modelu medzinárodného centra pre ekonomický rozvoj žien a prispel k zohľadneniu rodového hľadiska na postup žien ako podnikateliek.