Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka na partnerstvo od GREP

Dávame do pozornosti formulár od združenia GREP (Výskumná skupina pre vzdelávanie a predpovedanie), ktorá usporiadala minulý rok v lete podujatie ESOF o etike a inováciách.

Táto organizácia hľadá potenciálnych partnerov na vytvorenie konzorcia pre projekt v oblasti SwafS  a konkrétne pre výzvu SwafS-16-2019, túžia ds stretnúť s ďalšími organizáciami pracujúcimi v tej istej oblasti.