Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka na partnerstov z Plovdivskej univerzity na výzvu ITN

Dávame Vám do pozornosti partnerský formulár z Fakulty filozofie a dejín Filozofickej fakulty Univerzity v Plovdive na výzvu ITN (H2020-MSCA-ITN-2018) pre oblasť Akcie M.Curie-Sklodowská programu Horizont 2020.

Kontaktujte:

Prof. Maria Schnitter, Dr. Sc.,

Head of Department of Religion, Faculty of Philosophy and History
Plovdiv University

(+359) 899 192857, mschnitt@uni-plovdiv.net