Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partnerský profil z Fyzikálnej fakulty Sofijskej univerzity

Partnerský formulár z Fyzikálnej fakulte Sofijskej univerzity, ktorá ponúka svoje skúsenosti ako partner v SWAFS01, SWAFS15, SWAFS19 a SWAFS20.

Fyzikálna fakulta má dlhodobé a bohaté skúsenosti vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní vo fyzike. Fakulta každoročne organizuje niekoľko podujatí zameraných predovšetkým pre učiteľov a žiakov, ale aj pre širokú verejnosť.

Potenciálne príspevky k projektu môžu byť nasledovné:

1. základná práca so študentmi v rôznych školách po celom Bulharsku vrátane rôznych súťaží medzi školam,

2. tréningy pre učiteľov fyziky a astronómie mimo povinného materiálu vrátane vedy a zábavy,

3. krátke vzdelávacie a vedecké filmy pre širokú verejnosť, filmy o umení a vede a iné televízne programy (Sofijská univerzita má dobre rozvinutú televíziu s licenciou na vzdelávacie kultúrne a mládežnícke programy na národnej úrovni),
4. organizovanie otvorených podujatí venovaných propagácii vedy v rôznych mestách a mestečkách.

Ak máte záujem obráťte sa priamo na Fyzikálnu fakultu  – na adrese:
Dr. Tzvetan Velinov
E-mail: tvel@phys.uni-sofia.bg