Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partnerské ponuky z Francúzska

Niekoľko inštitúcií z Francúzska má záujem o vstup do konzorcií a podieľať sa na projektových návrhoch výziev v oblasti 10 výzvy Green Deal Call-u.

Inštitúcia má záujem o tieto konkrétne výzvy uverejnené na FTP:

LC-GD-10-1-2020

LC-GD-10-2-2020

LC-GD-10-3-2020

V prípade záujmu, kontaktujte priamo osobu uveden

FANVOICE – malý a stredný podnik (SME) –) partnerský formulár

IDDRI: think – thank –) partnerský formulár

Make.org – is an independent, non-partisan and transparent European civic tech (10.1.) – partnerský formulár

Aktualizácia: 16.12.2020 kas