Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partnerská ponuka z Maďarska – klaster 6

Maďarský výskumný mliekarenský inštitút (Hungarian Dairy Research Institute Ltd. – HDRI), jeden z najuznávanejších maďarských inštitútov v oblasti výskumu a vývoja potravín a služieb, sa venuje rozvoju mliekarenského priemyslu, výroby mlieka a kvalitných mliečnych výrobkov, ako aj zvyšovanie kvality a bezpečnosti potravín a posilnenie potravinárskeho sektora.
Disponuje kvalitným profesionálnym personálom a najmodernejšou laboratórnou infraštruktúrou, a preto by chceli prispieť k rozvoju potravinárskych produktov a technologických procesov v rámci výzvy „z farmy na stôl“ klastra 6: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-2.

Viac informácii o nás nájdete v ponuke – profile.

V prípade záujmu kontaktujte priamo inštitút na: ehollosi@mtki.hu

 

Kontakt: SK NCP

 

CL6 NCP, 29. 1. 2024, nah