Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partnerská ponuka z Holandska

Radboud University z Holandska ponúka svoju expertízu a hľadá konzorcium či partnerov s cieľom zapojiť sa do výziev programu Horizont Európa vo viacerých oblastiach či klastroch.

Ponúkame profesijný profil.

V prípade záujmu, kontaktujte priamo inštitúciu na kontaktné údaje v profile.

28.2.2023