Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partnerská ponuka z Dánska

Zverejňujeme partnerskú ponuku z Dánska týkajúcu sa oblasti 10 výzvy Green Deal Call-u s názvom LC-GD-10-2-2020: Behaviorálne, sociálne a kultúrne zmeny pre Zelenú dohodu
Ide o oblasť 10: Posilnenie postavenia občanov pri prechode na klimaticky neutrálnu a udržateľnú Európu.

kas