Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partnerská ponuka z Belgicka pre oblasť 10

Centrum – The Centre of Expertise in Pedagogical support at the KdG University of Applied Sciences and Arts in Belgium z Antwerp má záujem o vstup do konzorcia, ktoré má v pláne podávať projektový návrh v rámci výzvy Green Deal Call do oblasti 10 do týchto tém:

•Behavioural, social and cultural change for the Green Deal (LC-GD-10-2-2020)

•Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement (LC-GD-10-3-2020).

Partnerský profil

V prípade záujmu je dôležité kontaktovať priamo kontakt vo formulári.

V prípade ďalších otázok neváhajte kontaktovať Národný kontaktný bod pre H2020 – Katarínu Šimkovú

15.10.2020, kas