Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

OXFAM (NGO) hľadá partnerov do konzorcia pre výzvy Migrácie

Ponúkame Vám profil veľmi zaujímavej mimovládnej organizácie OXFAM, ktorá hľadá partnerov do konzorcia pre výzvy Migrácie (témy 1, 2, 7, 8). ň

Oxfam je medzinárodná mimovládna organizácia s viac ako 70-ročnými skúsenosťami, ktorá pôsobí v 90 krajinách na ukončenie chudoby. Oxfam je globálna konfederácia s príslušnou pridanou hodnotou pre konzorciá pre program Horizont 2020 a podobné výzvy: právomoc mobilizovať siete občianskej spoločnosti, vysoké riadiace kapacity a odborné znalosti EÚ, početný partneri v Európe a v iných regiónoch, schopnosť prinášať informácie o tom, ako priniesť teóriu do praxe.

Oxfam Intermon je španielska pobočka a skúma potenciálne partnerstvá v konkrétnych výzve o migrácii.

Pozrite si stručný popis vysvetľujúci ich záujem a pridanú hodnotu ich ako špecializovanej organizácia občianskej spoločnosti na daé témy.