Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

MSCA IF – ponuka hostiteľskej inštitúcie, STU, Bratislava

Slovenská technická univerzita v Bratislava ponúka možnosť hostiteľskej inštitúcie v rámci schémy MSCA IF. Ďalšie informácie nájdete v prílohe.

MSCA IF_STU_Bratislava