Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

MSCA IF 2017 – Maltská univerzita

Malská univerzita ponúka možnosť byť hostiteľskou inštitúciou v rámci výzvy

IF MSCA 2017 v oblasti fyzikálnej oceánografie. Podrobnejšie informácie

nájdete v partnerskom profile.