Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Izraelský koordinátor hľadá partnerov do konzorcia

Bar Ilan University v pozícii koordinátora pripravovaného projektového návrhu hľadá partnerov na spoluprácu pre nasledujúcu tému v klastri Zdravie:

HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-03-08-two-stage – Comparative effectiveness research for healthcare interventions in areas of high public health need – RIA

Požadovaná expertíza: Health management, Acute hospital at home, Telehealth, Health economics, Caregiver burden

V prípade záujmu sa obráťte priamo na kontakt uvedený v ponuke.