Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Čisté životné prostredie

Doktor Magnús H. Jóhannsson, významný islandský výskumník s bohatými skúsenosťami hľadá partnerov – konzorcium, ktoré pripravuje návrh na tému

Best available techniques to recover or recycle fertilising products from secondary raw materialsHORIZON-CL6-2024-ZEROPOLLUTION-01-2

Dr. Magnús H. Jóhannsson pracuje v The Soil Conservation Service of Iceland (SCSI). Organizuje projekty s obcami a poľnohospodármi na zvýšenie používania organických hnojív. Na Islande už existuje možnosť demonštrátora, zariadenia a ľudské zdroje sú už do určitej miery k dispozícii.

SCSI má záujem podieľať sa na projektoch a hľadať spôsoby, ako iniciovať ďalšie projekty, ktoré využívajú zdanlivo nekonečné zásoby organických materiálov, ktoré ľudia vyhadzujú.

Vzhľadom na rozsah problémov s eróziou v krajine je veľa príležitostí a svojím spôsobom je jednoduchšie iniciovať projekty tohto druhu tam, kde je prístup k pôde relatívne jednoduchý a pôda v podstate prosí o ďalšie živiny.

Priamy kontakt pre prípadnú spoluprácu: Magnús H. Jóhannsson

Viac informácií kontaktujte SK NCP

CL6 NCP, 4.12.2023, nakh