Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Biodiverzita

Ponuka expertízy na participáciu v roli partnera:

Výzva: Biodiversity and ecosystem services (HORIZON-CL6-2024-BIODIV-02)

Téma: Demonstrating the potential of Nature-based Solutions and the New European Bauhaus to contribute to sustainable, inclusive and resilient living spaces and communities.

V prípade záujmu kontaktujte priamo Liron Dan Liron@ilgbc.org

Viac informácií nájdete v ponuke.

Kontakt: SK NCP

CL6 NCP, 9.1.2024, nakh