Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Armeni partners hľada partnerov do projektov Horizontu 2020

Konzultantská firma Armeni Partners zastupuje viaceré výskumné projekty, ktoré sa uchádzajú o financovanie pod Horizontom 2020. Tieto projekty v súčasnosti hľadajú potenciálnych partnerov, či projektových koordinátorov. Táto výzva sa týka viacerých oblastí:

 

1. SMART CITIES & COMMUNITIES (SCC)-ICT-ENERGY

2. SMART CITIES & COMMUNITIES (SCC)

3. ENERGY – SMART CITIES AND COMMUNITIES (SCC)

4. ICT

5. SMART FARMING AND FOOD SECURITY

6. ENERGY

7. SME- ENERGY

8. SME-ENERGY

9. FOOD SECURITY BIO-PRODUCTS

10. SMART CITIES AND COMMUNITIES (SCC)

11. TRANSPORT- ICT

12. HEALTH

13. SMART CITIES & COMMUNITIES (SCC)

14. ENERGY-SMART CITIES & COMMUNITIES (SCC)

15. SMART CITIES &COMMUNITIES (SCC)-HEALTH

16. FOOD SECURITY- RESOURCE EFFICIENCY

 

Ak máte o niektoré z týchto projektov záujem, kontaktujte:

Armeni & Partners srl

Head Office: 36066 Ancignano di Sandrigo, Via Guarniere 26/28, Tel/Fax +390444660040 

email: direzione@armeni-partners.eu

Segreteria: Dr Dal Bianco Jenny 

EU Office: Place du Luxembourg 2, Brussels 1050 BE 

Segreteria: Dr Armeni Samantha/Els Dewoolf 

Mobile: +39 335 7611293