Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

a coordinator from Poland is looking for partners to the project.

Partner z Poľska hľadá partnerov do projektov oblasti SWAFS, ktoré plánuje koordinovať. Ide o NGO s názvom The Spokesmen of Science.

Pozrite si jeho profil.