Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Webinár pre oblasť Vesmír: Nadchádzajúce príležitosti v programe Horizont Európa


Začiatok: 03. 06. 2021 10:00

Koniec: 03. 06. 2021 11:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Národná kancelária Horizontu

Miesto konania: online
Národná kancelária Horizontu (CVTI SR) v spolupráci so Slovenskou vesmírnou kanceláriou  (SARIO) Vás pozývajú na podujatie s názvom „Webinár pre oblasť Vesmír: Nadchádzajúce príležitosti  v programe Horizont Európa”, ktorý sa uskutoční dňa 03.06.2021 od 10:00 do 11:30 hod. online.

Webinár je zameraný na predstavenie nadchádzajúcich výskumno-inovačných príležitostí Klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír v novom rámcovom programe Horizont Európa (2021-2027) s tematickýmzameraním na oblasť vesmíra slovenského ekosystému v tejto oblasti.

Zaujíma Vás ako v praxi vyzeralo realizovanie projektu v oblasti vesmír v programe Horizont 2020? Chcete vedieť ako využiť svoje inovácie a aplikovať ich aj do oblasti vesmíru? Odpovede Vám poskytne online panelová diskusia s aktérmi z biznis prostredia.

Cieľovou skupinou webinára sú vedci, výskumníci,  inovátori, výskumné inštitúcie, univerzity či podniky, ktoré majú záujem o účasť vo výzvach v rámcovom programe Horizont Európa. Webinár môže zaujať aj organizácie, ktoré po prvýkrát zvažujú aplikovať svoje inovácie aj do oblasti vesmír.

Program podujatia

PREZENTÁCIE:

Predstavenie nadchádzajúcich príležitostí zameraných na oblasť vesmíru – Erika Hlavatá – NCP

Kontext, rozpočet pracovného programu Klastra 4 a synergie – Juraj Kubica, národný delegát pre Klaster 4, MIRRI SR

Podujatie sa bude konať online dňa 03.06.2021 od 10:00 do 11:30 hod. V prípade záujmu je potrebné sa registrovať do 02.06.2021 do 16:00hod. Otázky nám môžete adresovať aj vopred prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Odkaz na pripojenie sa na podujatie Vám bude zaslaný na emailovú adresu uvedenú v registrácii deň pred podujatím.

Zdroj: Národná kancelária Horizontu, 24.05.2021, erh

Pridať do Google Calendar