Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

W4RES Hackathon v oblasti chladenia a vykurovania z OZE


Začiatok: 23. 06. 2022 09:00

Koniec: 23. 06. 2022 12:00

Typ podujatia: Súťaž

Organizátor: Project H2020 - W4RES

Miesto konania: online

Štát: online
Ste kľúčovým stakeholdrom v oblasti chladenia a vykurovania z OZE?

Zapojte sa do interaktívnej aktivity, online Hackathonu H2020 projektu W4RES, ktorého cieľom je pripraviť a prediskutovať akčné plány na podporu riešení chladenia a vykurovania z obnoviteľných zdrojov a zvýšenie zapojenia žien do tohto sektora.

Podujatie sa uskutoční 23. júna 2022 od 09.00 hod. 

Registrácia zdarma.

Program podujatia:

Na podujatí sa predstavia nielen zaujímaví spíkri, súčasťou bude aj interaktívna diskusia kľúčových hráčov pôsobiacich v oblasti vykurovania a chladenia z OZE, s cieľom prediskutovať akčné plány na podporu riešení v sektore vykurovania a chladenia z obnoviteľných zdrojov a zapojenie, resp. zvýšenie zapojenia žien do tohto sektora. Počas podujatia budete mať príležitosť stretnúť sa, vymeniť si názory a podiskutovať s ďalšími odborníkmi, tvorcami politík, aktérmi na trhu, výskumníkmi a profesionálmi pôsobiacimi v sektore mimovládnych organizácií zo Slovenska.

Zdroj: Pedal Consulting, 26.5.2022, mit

Pridať do Google Calendar