Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

V4 tréningu pre projektových manažérov a manažérky v oblasti výskumu


Začiatok: 04. 11. 2024 00:00

Koniec: 06. 11. 2024 00:00

Typ podujatia: Odborný seminár

Organizátor: Slord a styčné kancelárie v Brusli

Miesto konania: SLORD - Brusel

Štát: Belgicko
Kancelária SLORD spolu s partnermi spúšťa registráciu na ďalšiu edíciu medzinárodného tréningu zameraného na rozvoj zručností podporného personálu vo výskume s názvom V4 Training for Research Project Managers.

V poradí už šestnásta edícia sa bude konať 4. – 6. novembra 2024 v Bruseli.

Školenie má účastníkom a účastníčkam pomôcť:

  • lepšie sa orientovať v politikách EÚ v oblasti výskumu a inovácií
  • porozumieť ich vplyvu na projekty programu Horizont Európa
  • nadviazať nové kontakty
  • rozvíjať networkingové zručnosti
  • zdieľať príklady dobrej praxe projektového manažmentu

 

Organizácia prebieha v rámci spolupráce V4 Research & Innovation in Brussels, ktorá združuje bruselské styčné kancelárie pre výskum a inovácie krajín Vyšehradskej štvorky.

Program tréningu bude vychádzať z predchádzajúcej edície.

Bližšie informácie o výbere účastníkov a odkaz na registráciu nájdete na tejto stránke.

Uzávierka registrácie: 23. jún 2024

 

7.6.2024

Pridať do Google Calendar