Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Tech4Smart Cities 2024 – udržateľné a inteligentné technológie pre mestá


Začiatok: 18. 06. 2024 09:00

Koniec: 19. 06. 2024 17:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: EEN, HubBrussels

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko

Odkaz: https://tech4smartcities-2024.b2match.io/page-1861
9. ročník podujatia Tech4SmartCities bude organizovaný súbežne s GreenTech Forum Brussels. Podujatie B2B sa zameriava na trvalo udržateľné a inteligentné digitálne technológie pre mestá a pozýva vás, aby ste objavili viaceré príležitosti na podnikanie a spoluprácu v oblasti mestskej mobility, energetickej výkonnosti, udržateľnej výstavby, obehového systému, nízkouhlíkového hospodárstva a digitálnej transformácie.

Podujatie sa bude konať prezenčne v prestížnom Maison de la Poste, ktorý sa nachádza v areáli Tour & Taxis v blízkosti železničnej stanice Brusel Sever a vedľa bruselského prístavu. Maison de la Poste je novo zrekonštruované historické miesto na organizovanie konferencií a podujatí. Z bývalého najväčšieho európskeho prepravného a colného uzla sa vďaka rozsiahlemu projektu udržateľnej urbanizácie stalo nádherne prepracované konferenčné centrum.

REGISTRÁCIA

Hlavné témy, na ktoré je podujatie zamerané:

 • inteligentné mestá a komunity, udržateľné IKT pre mestá
 • inteligentná mobilita a logistika, MaaS
 • energetická efektívnosť budov a mestských častí
 • obnoviteľné zdroje energie, energetický manažment a obnova, inteligentné siete a integrácia energetických systémov
 • obehové hospodárstvo a prírodné riešenia pre mestské časti
 • inteligentný, zdravý a bezpečný život

Pre koho je partnerské podujatie určené:

 • súkromné technologické spoločnosti (vrátane začínajúcich MSP a veľkých podnikov)
 • verejná správa
 • mestá a obce
 • priemyselné združenia
 • univerzity a výskumné centrá
 • investori a obchodní anjeli

Ak sa rozhodnete podujatia zúčastniť ponúkame vám možnosť preplatenia cestovných nákladov do výšky 1.000 EUR/os. Podporiť je možné záujemcov, ktorí budú vybraní internou komisiou CVTI SR na základe údajov uvedených v predloženej žiadosti.

Podmienkou preplatenia cestovných nákladov je vyplnenie žiadosti o účasť na partnerskej burze. Žiadosť je potrebné zaslať minimálne 21 dní pred podujatím na emailovú adresu: cestovnegranty@cvtisr.sk. Po schválení vašej žiadosti, stačí už len uzavrieť a podpísať príkaznú zmluvu s CVTI SR. Po ukončení cesty je potrebné vypracovať stručnú správu z pracovnej cesty a doručiť ju najneskôr do 30 dní od ukončenia cesty emailom na adresu: cestovnegranty@cvtisr.sk.

CVTI SR Vám poskytne administratívnu podporu pri procese zabezpečenia a vyúčtovania pracovnej cesty. Na vaše prípadné otázky zodpovie: Renata Polášková, e-mail: renata.polaskova@cvtisr.sk, Tel: +421 917 733 485. Ako postupovať? – prezentácia

 

10.5.2024, mit

Pridať do Google Calendar