Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Sustainable Economy in Horizon Europe – International Matchmaking & Networking


Začiatok: 05. 12. 2022 12:30

Koniec: 06. 12. 2022 15:00

Typ podujatia: Brokerage event

Miesto konania: networking vo Varšave/ prednášky aj online
Medzinárodné podujatie zamerané na tému udržateľnej ekonomiky v programe Horizont Európa sa bude konať v dňoch 5. až 6. decembra 2022.

V rámci podujatia sa plánuje predstavenie politík Európskej komisie, partnerstva Processes4Planet, ako aj nových výziev na rok 2023 v rámci programu Horizont Európa, ktoré súvisia s témou udržateľnej ekonomiky.

Možnosť networkingu bude počas podujatia len fyzicky vo Varšave, avšak prednášky bude možné sledovať aj online.

Viac informácií o podujatí a možnosť registrácie

Zdroj: stránka podujatia, 4.11.2022, erh

Pridať do Google Calendar