Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

StrongerTogether: SSAH and the future of evidence-informed policymaking


Začiatok: 06. 05. 2024 08:30

Koniec: 07. 05. 2024 17:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Belgian Science Policy Office (BELSPO), Flemish Department for Economy, Science and Innovation (EWI), the Walloon Service Public for Economie, Employment and Research (SPW EER), the General Service of higher education and scientific research of the Federation Wallonie-Bruxelles (FWB) and Innoviris

Miesto konania: Royal Museum for Central Africa, Tervuren

Štát: Belgicko

Odkaz: https://www.belspo.be/belspo/EUBelgium24/2024050607_StrongerTogether_en.stm
V rámci belgického predsedníctva v Rade EÚ sa v dňoch 6. – 7. mája 2024 uskutoční konferencia s názvom #StrongerTogether: SSAH and the future of evidence-informed policymaking v priestoroch Royal Museum for Central Africa, v Tervuren, Belgicko.

Konferenciu spoluorganizujú Belgian Science Policy Office (BELSPO) v spolupráci s Flemish Department for Economy, Science and Innovation (EWI), Walloon Service Public for Economie, Employment and Research (SPW EER), the General Service of higher education and scientific research of the Federation Wallonie-Bruxelles (FWB) a Innoviris.

Konferencia je jedným z najvýznamnejších podujatí, ktoré sa budú konať na odbornej úrovni v rámci belgického predsedníctva. Cieľom je spojiť tvorcov politík, vedcov z oblasti spoločenských a humanitných vied a zástupcov vedy (z verejnej správy a akademických kruhov), ktorí sa podieľajú na správe informácií a vedomostí a budú spoločne viesť dialóg o tom, ako ďalej integrovať rôznorodé odborné znalosti z oblasti umenia, spoločenských a humanitných vied v prospech tvorcov politík a spoločnosti. Vytvorí priestor pre dialóg ako integrovať odborné znalosti z oblasti umenia, spoločenských a humanitných vied v prospech tvorcov politík a spoločnosti.

 

 

Účastníci budú mať jedinečnú možnosť diskutovať o príspevku spoločenských a humanitných vied k ekosystémom tvorby politík založených na dôkazoch, aby sa zachoval interaktívny štýl konferencie, počet miest je limitovaný.

Registrácia je povinná.

 

Zdroj, 8.4.2024, elz,

Pridať do Google Calendar