Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Štandardizácia v programe Horizont Európa


Začiatok: 09. 04. 2021 10:00

Koniec: 09. 04. 2021 10:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: CEN a CENELEC

Miesto konania: online
V rámci webináru, ktorý sa bude konať dňa 09.04.2021 o 10:00 – 10:30h, európske štandardizačné organizácie European Committee for Standardization (CEN) a European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) predstavia štandardizáciu v kontexte programu Horizont Európa. Témy v rámci programu Horizont Európa pokrývajú mnohé sektory relevantné pre štandardizáciu, ako napríklad zdravotníctvo, bezpečnosť, digitálnu spoločnosť a podobne.

V rámci webináru bude pokrytá téma ako zaistiť včasné začlenenie výskumných a inovačných výsledkov do štandardizačných aktivít, aj ako štandardizácia môže posilniť šírenie výsledkov projektu a napomáhať tak k uplatneniu na trhu.

Viac informácií a registrácia na webinár

Zdroj: CEN-CENELEC, 17.03.2021, erh

Pridať do Google Calendar