Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

SSH Integration in Horizon Europe: Insights and resources in support of interdisciplinarity


Začiatok: 01. 02. 2023 14:30

Koniec: 01. 02. 2023 16:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: FGV

Miesto konania: online
FGV, Brazília v spolupráci s Net4Society, medzinárodnou sieťou národných kontaktných bodov pre Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť, organizuje 1. februára 2023 webinár SSH Integration in Horizon Europe: Insights and resources in support of interdisciplinarity“ / „Integrácia spoločenských a humanitných vied v programe Horizont Európa: Postrehy a zdroje na podporu interdisciplinarity“.

Podujatie otvorí Goret Pereira Paulo, riaditeľka FGV. Prezentovať bude Dr. Kimberly Couvson-Liebe, národný kontaktný bod z DLR Nemecko.

Počas webinára budú predstavené témy súvisiace so začlenením humanitných a spoločenských vied do programu Horizont Európa. Prezentované budú nasledovné okruhy:

  • Čo je integrácia SSH a prečo je dôležitá v kontexte programu Horizont Európa.
  • Čo znamenajú SSH Flagged topics.
  • Ako zahrnúť aspekty SSH do projektového návrhu z programu Horizont Európa.
  • Čo hľadajú hodnotitelia v projektových návrhoch z hľadiska SSH.
  • Aké sú podporné nástroje a služby.
  • Ako robiť integráciu SSH z praktického hľadiska.

Zdroj, 26.1.2023, elz

Pridať do Google Calendar