Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Shift2Rail Innovation Days


Začiatok: 09. 12. 2021 09:00

Koniec: 10. 12. 2021 16:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Shift2Rail Joint Undertaking

Miesto konania: online
NAHRÁVKY Z INNOVAČNÝCH DNÍ

Spoločný podnik Shift2 Rail organizuje druhý ročník inovačných dní Shift2Rail, ktoré sa uskutočnia 9. a 10. decembra 2021 online. Toto podujatie bude pre európsku železničnú komunitu príležitosťou zhodnotiť Európsky rok železníc, zistiť, ako ďaleko sa posunuli aktuálne inovácie a čo možno očakávať na veľtrhu InnoTrans 2022, ktorý poskytne ďalšiu základňu pre budúci spoločný podnik európskych železníc. Konkrétne toto podujatie umožní vymeniť si názory na prechod od Shift2Rail k novému spoločnému podniku európskych železníc (European Partnership for transforming Europe’s rail system), ktorého jadrom je koncepcia integrovanej inovácie a ktorý sa výrazne zameriava na migračné plány.

Na podujatí budete mať príležitosť získať priamy prístup k najnovším výsledkom pochádzajúcim z iných projektov v rámci inovačných programov, ktoré pracujú na zabezpečení budúcnosti alebo železníc. Počas oboch dní podujatia sa budú konať špecializované paralelné webové semináre o konkrétnych výsledkoch. K dispozícii budú aj zasadnutia venované európskemu programu DAC Delivery a budúcim prevratným inováciám, ako je napríklad hyperloop.

Viac informácií

Na podujatie sa môžete registrovať na stránke Spoločného podniku Shift2Rail.

Zdroj: JU Shift2Rail, 29.11.2021, mit

Pridať do Google Calendar