Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

RICH Europe’s first Symposium of Research Infrastructures


Začiatok: 07. 05. 2024 09:00

Koniec: 07. 05. 2024 18:00

Typ podujatia: Sympózium

Organizátor: Institute of Health Carlos III v spolupráci s RICH Europe

Miesto konania: Madrid

Štát: Španielsko

Odkaz: https://rich-europe.eu/events/1st-symposium-of-research-infrastructures/
Sieť národných kontaktných bodov RICH Europe organizuje 7. mája 2024 sympózium o výskumných infraštruktúrach v európskom výskumnom priestore (ERA) a európskom cloude pre otvorenú vedu (EOSC).

 

Hlavné témy podujatia:

  • Ako môžu výskumné infraštruktúry využívať EOSC v implementácii otvorenej vedy
  • Postupy otvorenej vedy v rámci pracovného programu pre výskumnú infraštruktúru: skúsenosti a spätná väzba na politiku otvorenej vedy
  • Ako môžu výskumné infraštruktúry prispieť k európskemu výskumnému priestoru: skúsenosti z projektov EÚ a výhľad na priority do budúcnosti

 

Koordinátori projektov EÚ v programovej sekcii „Výskumné témy“ budú informovať o pokroku svojich projektov a o prínose projektov pre otvorenú vedu a ERA. Sympózium je určené pre záujemcov o program Horizont Európa, ako aj zástupcom výskumných infraštruktúr, ministerstiev a výskumných organizácií. Cieľom podujatia je tiež podporiť dialóg medzi inštitúciami a zainteresovanými stranami.

Registrácia je otvorená do 26. apríla.

 

 

Bližšie informácie

Program podujatia

 

Zdroj: RICH Europe, 9. 4. 2024, mob

Pridať do Google Calendar