Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Research Infrastructures Info Day


Začiatok: 13. 11. 2023 09:00

Koniec: 13. 11. 2023 14:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: online
Európska komisia organizuje 13. novembra 2023 v čase 9:00 – 14:00 h informačný deň pre oblasť Výskumné infraštruktúry. Podujatie sa uskutoční v online formáte.

Informačný deň sa zameria na výzvy pracovného programu na roky 2023 – 2024, konkrétne na destinácie INFRADEV, INFRAEOSC a INFRATECH. Otvorenie výziev je naplánované na 6. december 2023.

Podujatie ponúkne tiež informácie o predkladaní a hodnotení výziev pre oblasť Výskumné infraštruktúry na rok 2024. Priestor bude vyhradený aj na zodpovedanie otvorených otázok účastníkov.

Bližšie informácie

Pracovný program pre Výskumné infraštruktúry 2023 – 2024

Prehľad výziev na roky 2023 – 2024

Zdroj: EK, 30.10.2023, mob

Pridať do Google Calendar