Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Raw Materials Week 2023


Začiatok: 13. 11. 2023 10:00

Koniec: 16. 11. 2023 17:30

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: EK

Miesto konania: Brusel
Európska komisia organizuje už ôsmu edíciu podujatia Raw Materials Week v dňoch 13. – 17. novembra 2023 v Bruseli.

Podujatie je zaujímavé pre širokú škálu zainteresovaných strán za účelom diskusie k politikám a iniciatívam v oblasti nerastných surovín, pričom toto podujatie poskytuje aj prehľad o prebiehajúcich aktivitách EÚ v tomto sektore. Tematicky sa bude zameriavať na kritické a strategické nerastné suroviny, strategické projekty, investície, povoľovanie, prieskum, inovácie, cirkularitu, medzinárodné partnerstvá, ako aj na European Critical Raw Materials Act.

Program podujatia

Viac informácií o podujatí a možnosť registrácie

Zdroj: stránka Raw Materials Week 2023, 20.10.2023, erh

Pridať do Google Calendar