Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Medzinárodná výstava železničných technológií – SIFER 2023


Začiatok: 28. 03. 2023 10:00

Koniec: 30. 03. 2023 16:00

Typ podujatia: Výstava

Miesto konania: Lille

Štát: Francúzsko
Spoločný podnik pre európska železnice Europe’s Rail Joint Undertaking (EU-Rail JU) predstaví svoje výskumné a inovačné aktivity na 13. ročníku Medzinárodnej výstavy železničných technológií – SIFER 2023 (13th International Exhibition of Railway Technology), ktorá sa uskutoční od 28. – 30. marca 2023 vo francúzskom Lille.

Počas podujatia bude mať Spoločný podnik EU-Rail JU vyhradený výstavný stánok, kde predstaví najaktuálnejšie výsledky dosiahnuté v podporených projektoch.

Sébastien Denis a Léa Paties, hlavní programoví manažéri v Europe’s Rail JU, a Nouha Jaoua, výskumná inžinierka v IRT Railenium, budú mať 29. marca 2023 o 11:30 – 12:30 hod. prednášku s názvom „Energetická účinnosť v železničnom sektore: aká je úloha inovácií?“, v rámci ktorej predstavia konkrétne výsledky dosiahnuté v rámci projketov predchádzajúceho Európskeho partnerstva Shift2Rail. Diskutovať sa bude aj o nových vlajkových projektoch EÚ v oblasti železníc s cieľom preskúmať budúce perspektívy, ktoré prinesú do železničného sektora, najmä v oblasti energetiky.

Inteligentné meracie riešenia, ktoré využívajú technológiu obojsmernej komunikácie, môžu poskytovať údaje v reálnom čase a presnejšie a podrobnejšie informácie o spotrebe energie. Toto inovatívne riešenie merania energie v železničnom systéme by mohlo priniesť optimálnejšie, nákladovo efektívnejšie a udržateľnejšie riešenie spotreby energie pre vlaky aj pre elektrickú infraštruktúru.

Tlačová správa (angl.)

Program podujatia

27.3.2023, mit

Pridať do Google Calendar