Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Matchmaking regions and R&I actors for the 2024 Mission Adaptation call


Začiatok: 05. 06. 2024 10:00

Koniec: 05. 06. 2024 12:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: online
Európska komisia organizuje 5. júna 2024 on-line partnerské podujatie  zamerané na podporu spolupráce medzi regiónmi, miestnymi orgánmi a výskumnými inštitúciami. Cieľom je uľahčiť vytváranie konzorcií, ktoré pripravia návrhy projektov do výziev Misie Adaptácia na zmenu klímy na rok 2024.

V rámci demonstračných projektov by sa aktivity mali realizovať aspoň v troch rôznych regiónoch/komunitách v 3 členských štátoch EÚ/alebo krajinách asociovaných k programu HE. Projekty musia zároveň do implementácie zapojiť ďalšie tri tzv. replikačné regióny/komunity.

Podujatie bude prioritne zamerané na témy/topics:

  • HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-06Demonstration of approaches to improve bankability of solutions by design, addressing the co-benefits (mitigation and adaptation) to improve revenues streams​.
  • HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-07​: Demonstration of solutions specifically suited to rural areas and small/ medium size population local communities​.
  • HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-08​: Demonstration of approaches by regions and local authorities focused on increasing climate resilience of the most vulnerable social groups (just climate resilience)​
  • HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-09​: Systemic and cross-sectoral solutions for climate resilience, tailored to the local needs of regions and local authorities​.

REGISTRÁCIA

Registrovaní účastníci budú mať príležitosť zúčastniť sa na pútavých prezentáciách, ktorých cieľom je umožniť regiónom prezentovať svoje výzvy v oblasti adaptácie na zmenu klímy my a hľadať netradičné riešenia. Aktéri výskumu a inovácií budú mať možnosť identifikovať vhodné regióny ako lokality ore demonštračné aktivity v projektoch, čím sa podporí synergia, ktorá podnieti inovácie. Príležitosť bude na vytvorenie si potenciálnych partnerstviev pre projektové konzorciá.

V rámci siete NCP pre misie sa bude následne zdieľať vytvorený register zúčastnených regiónov/komunít, v ktorom budú uvedené ich projektové zámery a výzvy, čím sa zjednoduší proces vytvárania konzorcií a zabezpečí efektívna spolupráca.

mit, 31.5.2024

Pridať do Google Calendar