Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Konferencia nového projektu Misie Adaptácia na zmenu klímy


Začiatok: 23. 11. 2023 10:00

Koniec: 23. 11. 2023 13:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: EIT Climate-KIC, projekt Pathways2Resilience

Miesto konania: Brusel + online

Štát: Belgicko
Nenechajte si ujsť slávnostné spustenie projektu Pathways2Resilience, ktorý je jeden z hlavných projektov podporených v rámci Misie EÚ Adaptácia na zmenu klímy s cieľom posilniť postavenie 150 regiónov pri tvorbe transformačných adaptačných plánov.

Počas informatívneho podujatia s názvom „Resilient Europe: Empowering regions for climate adaptation“ za účasti hlavných predstaviteľov misie a signatárov charty misie bude dňa 23. novembra od 10.00 do 13.00 predstavený projekt a jeho hlavné poslania a aktivity.

Dozvieme sa, ako regióny úspešne napĺňajú ciele misie EÚ a ako vyzerá transformatívna adaptácia v praxi, od nových modelov financovania, cez zapojenie ekosystémov až po inovatívne politiky. Toto hybridné podujatie sa bude konať v Bruseli aj online.

Jedna z hlavných rečníčok, Elina Bardramová, manažérka misie adaptácie a riaditeľka Generálneho riaditeľstva pre opatrenia v oblasti klímy (DG CLIMA), sa podelí o skúsenosti z regiónov – ako kľúčovo ovplyvňujú odolnosť nášho kontinentu. Ak sa podujatia zúčastníte fyzicky v Bruseli budete mať tiež príležitosť stretnúť sa a diskutovať s regionálnymi zástupcami signatárov Charty misie a ďalších krajín, tvorcami politík EÚ, národnými vládami a odborníkmi na odolnosť voči zmene klímy.

Zároveň zástupcovia konzorcia projektu predstavia pripravovanú kaskádovú výzvu na predkladanie projektových návrhov od regiónov a komunít, ktoré budú mať možnosť získať finančnú pomoc a podporné odborné služby na rozvoj regionálnych transformačných stratégií a akčných plánov zameraných na odolnosť voči zmene klímy.

Viac informácií o projekte a REGISTRÁCIU nájdete na webovej stránke podujatia.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať organizátorov podujatia: hello@pathways2resilience.eu

Projekt je koordinovaný: Fernando DIAZ LOPEZ, EIT Climate-KIC

Zdroj: Pathways2Resilience, 3.11.2023, mit

Pridať do Google Calendar