Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Konferencia na tému personalizovanej medicíny


Začiatok: 04. 10. 2023 09:00

Koniec: 05. 09. 2023 18:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Spanish Foundation for Science and Technology (FECYT)

Miesto konania: Valencia

Štát: Španielsko
Španielska nadácia pre vedu a technológie (FECYT) organizuje pod záštitou španielskeho predsedníctva Rady EÚ konferenciu, ktorá sa zameriava na vplyv personalizovanej medicíny na rozvoj zdravotnej starostlivosti. Konferencia sa uskutoční v dňoch 4. – 5. októbra 2023 vo Valencii, v Španielsku.

Na konferencii sa stretne množstvo odborníkov s rôznym zázemím a odbornými znalosťami, z rôznych typov organizácií a krajín, a to aj mimo Európy, aby diskutovali o výzvach a príležitostiach v oblasti personalizovanej medicíny, a to konkrétne v troch tematických oblastiach:

  • Individualizované prístupy k prevencii, diagnostike a liečbe
  • Infraštruktúry a dátové platformy pre personalizovanú medicínu
  • Spolupráca v oblasti personalizovanej medicíny

Bližšie informácie a registrácia

Zdroj: EK, 30.8.2023, mob

Pridať do Google Calendar