Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Konferencia Férová akadémia


Začiatok: 09. 05. 2023 09:30

Koniec: 09. 05. 2023 16:30

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: CVTI SR, Žijem vedu o.z., Nadácia ESET

Miesto konania: Bratislava

Štát: Slovensko
Centrum vedecko-technických informácií a občianske združenie Žijem vedu, spájajúce slovenské vedkyne a vedcov doma a v zahraničí, pripravujú s podporou Nadácie ESET konferenciu s názvom: „Férová akadémia“.

Podujatie nadväzuje na pilotnú konferenciu: Akadémia 21. storočia – cestou k inklúzii vo výskume a inováciách, ktorá prepojila akademickú obec s odborníkmi a odborníčkami na rodovú rovnosť a venovala sa potrebe rodovej rovnosti vo výskume a inováciách, ako aj príprave a implementácii Plánov rodovej rovnosti. 

Hlavným zámerom tohtoročnej konferencie je adresovať potrebu vypracovania národných politík na dosiahnutie rodovej rovnosti vo výskume a inováciách.

REGISTRÁCIA

Registrujte sa vyplnením formulára

Vstup voľný

Živé vysielanie pre divákov : https://video.nti.sk/live?251113TW9OORCD12

Súčasťou konferencie bude okrúhly stôl pre predstaviteľov a predstaviteľky výskum financujúcich inštitúcií. Cieľom bude vytvorenie návrhu politických odporúčaní vrátane predznačenia postupov implementovania politiky na podporu rodovej rovnosti vo výskume a inováciách s predpokladaným výsledkom efektívneho adaptovania predmetnej politiky na úrovni slovenského výskumného priestoru.

9. máj je symbolickým termínom, je to deň Európy. Zámerom konferencie Férová akadémia je potvrdiť nasledovanie poslania a hodnôt Európskej únie, medzi ktoré rodová rovnosť, vyrovnávanie šancí v európskom výskumnom priestore, spravodlivá veda prístupná pre všetkých, férové a bezpečné prostredie neoddeliteľne patria.

Zdroj: www.ferovaakademia.sk, zverejnené 6.4.2023, pew

Pridať do Google Calendar