Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Intellectual property in Horizon Projects


Začiatok: 29. 09. 2022 10:30

Koniec: 29. 09. 2022 12:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: EISMEA

Miesto konania: online
Cieľom tohto webinára je poskytnúť základné informácie o tom, ako správne riešiť otázky duševného vlastníctva a oboznámiť vás s bežnými úskaliami a problémami v oblasti duševného vlastníctva v rámci výskumných a inovačných iniciatív financovaných EÚ (Horizont 2020/Horizont Európa).

Ciele vzdelávania:

Po skončení školenia by účastníci mali byť schopní odpovedať na tieto hlavné otázky:

  • Aké sú hlavné charakteristiky projektu financovaného EÚ a rôznych zúčastnených partnerov?
  • Ktoré aspekty duševného vlastníctva je potrebné zohľadniť v spoločných výskumných projektoch?
  • V ktorých fázach projektu má duševné vlastníctvo význam?
  • Aké pravidlá existujú v rámci programu Horizont a aké požiadavky je potrebné splniť?
  • Aká terminológia sa používa?
  • Ako definovať relevantné podklady pre môj projekt?
  • Ako definujem vlastníctvo výsledkov?
  • Ako nastavím režim udeľovania prístupových práv?
  • Aké sú základné aspekty duševného vlastníctva, ktoré je potrebné zohľadniť v rámci programu Horizont Európa?

Zaregistrujte sa na tomto odkaze.

Viac informácií

Zverejnené 16.8.2022, slord

Pridať do Google Calendar