Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačný deň k novým výzvam Spoločného podniku SESAR 3


Začiatok: 07. 07. 2023 10:00

Koniec: 07. 07. 2023 11:30

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Spoločný podnik SESAR 3

Miesto konania: online
Spoločný podnik SESAR 3 je inštitucionalizované európske partnerstvo medzi partnermi zo súkromného a verejného sektora, ktorého cieľom je prostredníctvom výskumu a inovácií urýchliť realizáciu projektu Digitálne európske nebo. Na tento účel využíva, vyvíja a urýchľuje zavádzanie najmodernejších technologických riešení na riadenie konvenčných lietadiel, bezpilotných lietadiel, leteckých taxíkov a vozidiel lietajúcich vo väčších výškach.

Spoločný podnik SESAR 3 (SESAR 3 JU) zverejnil dňa 29. júna 2023 výzvu HORIZON-SESAR-2023-DES-ER-02: Digital European Sky Exploratory Research 02 zameranú na prieskumný výskum, priemyselné projekty a činnosti zamerané na urýchlenie inovačných riešení v rámci svojho výskumného a inovačného programu Digitálne európske nebo. Témy sa týkajú širokého spektra výskumných aktivít zameraných na inteligentnejšie a udržateľnejšie riadenie letovej prevádzky v Európe. Na výskum je vyčlenených celkovo 25 miliónov EUR z Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa.

Spoločný podnik SESAR 3 predstaví výzvu na predkladanie projektových návrhov na Informačnom dni s názvom Exploratory Research Call: Info Day, ktorý sa uskutoční online 7. júla 2023 od 10:00 – 12:00 hod SEČ.

PROGRAM PODUJATIA

Na podujatie je potrebné sa registrovať do 4. júla 2023.

mit, 30.6.2023

Pridať do Google Calendar